Työpaikka maailmalla

Haas­tat­telin val­oku­vaa­ja Tan­ja Mikko­laa ja toimit­ta­ja Ismo Lehtos­ta OP Medi­aan ja jäin pohti­maan, miten kovan työn takana leipä on maail­mal­la. Verkos­tot on luo­ta­va itse, niitä on myös muis­tet­ta­va hoitaa ja laa­jen­taa. Koti­maas­sa aina tör­mää kol­le­goi­hin ja asi­akkaisi­in, mut­ta entä ulko­mail­la? Miten paljon on nähtävä vaivaa pysyäk­seen muiden muis­tis­sa, kun ei voi esimerkik­si osal­lis­tua yhteisi­in tapah­tu­mi­in? Tan­jal­la on mon­en vuo­den koke­mus ulko­mail­la työsken­telystä. Hän tietää, mikä heitä odot­ti, kun he pariskun­tana päät­tivät jäädä ulko­maille Suomeen palaamisen sijaan. Rohkea päätös, joka vaatii määräti­etoisu­ut­ta, suun­nitel­mallisu­ut­ta ja lujia her­mo­ja. Yrit­täjyyt­tä.

Koti­na koko maail­ma

Kotina koko maailma – Ismo sai potkut ja se muutti elämän

Tan­ja Mikko­la ja Ismo Lehto­nen kär­sivät yhteisen ajan puut­teesta Suomes­sa asues­saan. Sit­ten Ismo sai potkut. Työt­tömyys oli pariskun­nalle uusi alku.