Tiedenaiset tutkimuksen ytimessä

Haas­tat­telin viit­tä huip­pututk­i­jaa Tiede­naisia-kir­jaan, joka ilmestyi huhtiku­us­sa 2019 Docen­dol­ta. Jokainen kohtaami­nen kohot­ti mieltä. Kasvibi­olo­gi Eva-Mari Aro, taide­his­to­ri­oit­si­ja Tui­ja Hau­ta­la-Hirvio­ja, elin­tarviketi­eteil­i­jä Reet­ta Kivelä, avaru­us­tutk­i­ja Min­na Palm­roth ja kult­tuuri­antropolo­gi Johan­na Ylip­ul­li ava­si­vat ikkunoi­ta ja ovia uusi­in, kiehtovi­in maail­moi­hin.

Tiede­naisia. Suo­ma­laisia tutkimuk­sen ytimessä esit­telee yhteen­sä viisi­toista huip­pututk­i­jaa. Min­un lisäk­seni työryh­mässä oli­vat toimit­ta­jat Riit­ta Korho­nen ja Riit­ta Saari­nen. He kir­joit­ti­vat Eija Asmista, Min­na Evä­so­jas­ta, Min­na Huoti­lais­es­ta, Mar­ja Jyl­hästä, Kaisa Kotako­r­ves­ta, Maria Läh­teen­mäestä, Leena Malk­ista, Pir­jo Mat­ti­las­ta, Päivi Onkamos­ta sekä Joy Wol­framista. Val­oku­vaa­ja Liisa Takala kuvasi kaik­ki.

Kir­ja ker­too henkilöistä tutkimuk­sen takana. Vaik­ka jokaisen henkilöhis­to­ria on ain­ut­laa­tu­inen, yksi asia yhdis­tää kaikkia: into­hi­mo omaan tieteenalaan. Se tart­tui mei­hin kir­jan tek­i­jöi­hinkin. Tiede­naiset innos­ta­vat ja rikas­ta­vat. Kan­nat­taa tutus­tua.