Rakkauden lähteillä

Suomen­nos­työ avaa parhaim­mil­laan lop­ut­toman määrän ovia kir­jan ulkop­uolisi­in maail­moi­hin. Niin tapah­tui, kun suomensin sveit­siläisen Monique Schwit­terin romaanin Eins im Andern.

Min­ua kiehtoi­vat romaanin ainek­set: rakkau­den luonne ja ilmen­e­mis­muodot, kir­jail­i­jan teat­ter­i­taus­ta. Schwit­ter voit­ti romaanil­laan arvoste­tun sveit­siläisen kir­jal­lisu­us­palkin­non (Schweiz­er Buch­preis) vuon­na 2015. Romaanin oikeudet on myy­ty useisi­in mai­hin, ja pienelle kään­täjäjoukolle jär­jestet­ti­in kään­täjäsem­i­naari Sveitsin Leuker­badis­sa viime kesänä. Osal­lis­tu­in sem­i­naari­in ja pääsin pohti­maan yhdessä venäläisen, turkki­laisen, amerikkalaisen, kroa­t­ialaisen ja hol­lan­ti­laisen kään­täjän kanssa Schwit­terin sanakään­teitä ja aja­tus­maail­maa.

Työn lop­ut­tua työpöy­däl­leni oli kasautunut mie­lenki­in­toinen pino maail­mankir­jal­lisu­ut­ta. Etsin sitaat­te­ja muun muas­sa Sofok­leen Antigon­es­ta (suo­men­tanut Kirsti Simon­suuri), Rain­er Maria Rilken Duinon ele­gioista (suo­men­tanut Arja Mes­ki), Georg Büch­ner­in Woyzeck­ista (suo­men­tanut Eeva-Liisa Man­ner) ja Got­thold Ephraim Lessin­gin Min­na von Barn­helmista (suo­men­tanut Jal­mari Lah­den­suo). Lukemista odot­taa Samuel Beck­et­tin romaani The Unnam­able.

Kat­soin YouTubesta mon­ta eri ver­sio­ta Beck­et­tin pienois­näytelmästä Come and Go. Tässä yksi ver­sio.

Kuun­telin Franz Schu­bertin Win­ter­reisen laulua Gute Nacht. Se hiveli mieltä ja kor­vaa, sen tek­sti teki surullisek­si. Ja nyt se soi päässäni tuon tuos­ta Diet­rich Fis­ch­er-Dieskaun esi­tyk­senä, jos­sa jokainen sana erot­tuu selvästi.

Eins im Andern on romaani, joka ker­too kahdesta­toista miehestä ja rakkau­den eri olo­muodoista. Aihe on iätön, tyh­jen­tymätön. Ja samal­la val­ta­va haaste kir­jail­i­jalle. Schwit­ter vas­taa haas­teeseen huumo­ril­la, pienoisel­la ilkikurisu­udel­la ja syvyy­del­lä, joka sekoit­tuu hien­o­varais­es­ti riv­ien väli­in. Kir­jan viit­tauk­set tek­stin ulkop­uolisi­in lähteisi­in oli­vat suomen­nos­työtä rikas­tut­ta­va lisä. Palk­it­sevin anti oli kuitenkin kir­jail­i­jan omintakeinen tyyli. Tämä romaani elää kielestään, tyylistään, otteestaan.

Tässä Die Zeit -lehden arvio lisäti­etoa janoav­ille: Män­ner-Fan­tasie.

Eins im Andern ilmestyy eloku­us­sa Tam­melta. Romaani ilmestyi Sveit­sis­sä vuon­na 2015, ja sen julka­isi Droschl.