Helen Partti

Olen vapaa toimit­ta­ja, suo­men­ta­ja ja kir­jail­i­ja. Kir­joi­tan lehdis­töön kult­tuurista, taloud­es­ta ja yhteiskun­nal­li­sista aiheista. Toimek­sianta­jiani ovat ensisi­jais­es­ti yri­tysle­hdet ja erikoisa­lo­jen lehdet.
Jour­nal­is­tisen työn lisäk­si olen suo­men­tanut sak­sankielistä kir­jal­lisu­ut­ta, pääosin romaane­ja. Olen asunut usei­ta vuosia eri puo­lil­la Sak­saa ja opiskel­lut sak­saa pääaineenani. Esikois­ro­maani­ni Hylky ilmestyi maalisku­us­sa 2011. Sen kus­tan­si Avain.
Opetan myös kir­joit­tamista. Koen onnis­tu­vani, kun saan kurssi­laiseni syt­tymään.
Olen utelias. Jos sinäkin, ota yhteyt­tä.

Muuta tietoa

Vietin lap­suuteni ja nuoruuteni Mikke­lis­sä. Opiske­lin Savon­lin­nan kään­täjänk­oulu­tus­laitok­ses­sa sak­saa ja englan­tia ja valmis­tu­in filosofi­an mais­terik­si vuon­na 1987.
 Vuodes­ta 1990 olen työsken­nel­lyt vapaana toimit­ta­jana ja suo­men­ta­jana.
 Vuon­na 2016 muutin Helsinki­in.

Kuva: Jaakko Taav­i­la

Map

YHTEYSTIEDOT

Osoite

Van­hais­ten­tie 7 B 20, FI-00420 Helsin­ki

Puhelin

+358 40 8389 688

Sähköposti

helen@helenpartti.com

I'm not a robot   2 + 3 =